(Skopje)
The World famouse Dutch guitarist, Jan Akkerman, with his band, last night (9th of November 2017) made concert in Station 26. In two rock sessions, he played a fairly leisurely rock, for the great rock pleasure for audience- composed by rockers, musicians, and President of the Republic of Macedonia Gjorgje Ivanov.
The renowned designer of unique guitars Branko Radulovič from Kumanovo gave to Jan, officially, a guitar as a present.
The relaxed concert hooks together in one place great number of “old school” rockers musicians, worshipers of this musical genre.
With few autumn concerts, held in Station 26, including the concert of Jan Akkerman, the nigh cultural and entertainment life in Skopje received a new urban rock dimension. Aleksandar Pejchinovski – Pejčin and Zdravko Sitnovski – Sitna, from the production “Three Gongs”, which organized this concert, last night anounced a new concerts.
This newly formed agency “Three Gongs”, which includes famous Vasja Ivanovski too, at the end of this month, announced Rambo Amadeus in Station 26, and for the following year a few world famous names, and possibly Bruce Willis.
Enjoy the exclusive photos of photographer Angel Sitnovski

.

****

Јан Акерман на подарок доби гитара „Радуловиќ“
(Скопје)
Светскиот гитарист со холандско потекло, Јан Акерман, синоќа, 9-ти ноември, со својот бенд одржа концерт во Станица 26. Во две девеесетминутни рок сесии, отсвири прилично лежерен рок, во кој уживаа присутните постители, заколнати „рокери“, музичари, и Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов.
Познатиот изработувач на уникатни гирари Бранко Радуловиќ од Куманово го искористи ова доаѓање на Јан и во еден свечен рокерски чин, му подари гитара.
Релаксираната концертна свирка ги спои на едно место и голем број музичари, поклоници на овој музички жанр.
Со неколкуте есенски концерти во Станица 26, и секако со концертот на Jан Акерман, ноќниот културно- забавен живот во Скопје добива нова урбана рок димензија, а Александар Пејчиновски – Пејчин, Здравко Ситновски – Ситна, од продукцијата „Три гонга“, која го организираше овој концерт. .
Оваа новоформирана агенција, во која е и познатиот Васја Ивановски за крај на месецов го најавија Рамбо Амадеус, а за следната година и светски имиња, а можно е и Брус Вилис.
Преку ексклузивни фотографии од фотографот Ангел Ситновски ви ја пренесуваме атмосферата.

Advertisements