zeljko joskimovic***

Serbian Eurovision singer Zeljko Joksimovic, last night (11th of November, 2017) made a concert at the Vip Arena, Boris Trajkovski, in Skopje.
The exclusive guest of the concert was the Serbian pop diva – Jelena Tomasevic, also a former Eurovision representative of Serbia.
Zeljko sang their biggest hits, and the concert ended with his biggest Balkan hit “My Love” (“Ljubavi”).
This musician of the Macedonian audience, and more widely, became famous with the authorship of the song “To whom are you“, which Tose Proeski sang in serbian language and won Beovizija 2003.
On “Eurovision” as an author and singer, he performed in 2004 with “Lane Moje” (second place) and 2012 with “Love is not a thing” (third place), and he composed Jelena’s song “Oro“, that she sang at Eurovision 2008 and won sixth place.

In 2006, Joksimovic copmposed the melody for the song “Layla” with which Harry Varesanovic represented Bosnia and Herzegovina and won the third Eurovision Song Contest. And in 2004 and in 2006, Joksimovic’s compositions were named best in the opinion of composers, festival participants and accredited journalists.
Zeljko in Skopje has made several concerts, one at the Skopje stadium in 2014, several concerts in the other halls (Boris Trajkovski, MNT), as well as several concerts throughout Macedonia.

***


Жељко Јоксимовиќ одржа концерт во Скопје

Српскиот евровизиски пејач Жељко Јоксимовиќ, синоќа 11. Ноември 2017 (сабота), одржа концерт во Вип Арената Борис Трајковски, во Скопје. Ексклузивнa гостинка на концертот беше српската поп дива – Јелена Томашевиќ, исто така поранешна евровизиска претставничка на Србија.
Жељко ги испеа своите најголеми хитови, а концертот го заврши со својот најголем балкански хит „Љубави“.
Овој музичар на македонската публика и пошироко и стана познат по авторството на песната „Чија си“, која ја испеа Тоше Проески на српски јазик и победи на Беовизија 2003.
На „Евровизија“ како автор и пејач настапи во 2004 со „Лане моје“ (второ место) и 2012 година со „Није љубав ствар“ (трето место), а Јелена негова песна „Оро“ испеа на Евровизија 2008 и го освои шесто место.
Јоксимовиќ во 2006. година ја направи и мелодијата за песната „Лејла” со која Хари Варешановиќ ја претставуваше Босна и Херцеговина и го освои третото евровизиско место. И во 2004 и во 2006 година композициите на Јоксимовиќ беа прогласени за најдобри според мислењето на композиторите, учесниците на фестивалот и акредитираните новинари.
Жељко во Скопје има направено неколку концерти, еден на Скопскиот стадион во 2014, неколку концерти во скопските сали (Борис Трајковски, МНТ), како и неколку концерти низ Македонија.
(Фото: Прагма продукција)

Advertisements