Croatian public television announced that the 26 years old Franka Batelic will represent the country in the Eurovision 2018, in May in Lisbon.
She is a law student at the Law School at the University of Zagreb. She Speaks Croatian, English, Italian and German. She has released a complete album and several singles. In 2009 and 2010 she was a candidate at the National final. Both times she ended at the seventh place. Soon there will be details for her Eurovision Song


ESC2018: Франка Бателиќ ќе ја претставува Хрватска на Евровизија во Лисабон. Хрватската национална телевизија ХРТ објави дека 26-годишната Франка Бателиќ ќе ја претставува земјата на Евровизија 2018 година, во мај во Лисабон. Таа е студент по право на Правниот факултет на Универзитетот во Загреб. Таа зборува хрватски, англиски, италијански и германски јазик. Има издадено албум и неколку синглови. Во 2009 и 2010 година беше кандидатка на националните финалиња. Двата пати заврши на седмото место. Наскоро ќе има детели за нејзината евровизиска песна.

Advertisements